Persbericht OPEN DAG 3D-fotografie op 29 september 2018

Op de OPEN DAG 2018 van de NVvS (Nederlandse Vereniging voor Stereofotografie) op
zaterdag 29 september 2018 kan iedereen kennismaken met de fascinerende wereld van
stereofotografie en andere 3D-beeldtechnieken. De OPEN DAG vindt plaats in meerdere ruimten
van het zalencentrum ‘t Visnet in Huizen.

De dag begint om 10.30 uur en eindigt om 15.45 uur. De zaal is open vanaf 9.45 uur. Tijdens de
OPEN DAG zijn er vijf blokken van elk een half uur met 3D-projecties op een zeer groot scherm
met een grote diversiteit aan digitale 3D-beelden. Tussen de projecties door is het buffet geopend
voor koffie, thee, drankjes, soep, broodjes, etc. Gedurende deze dag zullen NVvS-leden
demonstreren hoe zij hun fascinerende hobby in de praktijk brengen. Hierbij is aandacht zowel
voor het maken van stereo-opnamen als voor de verschillende mogelijkheden om stereoopnamen
te bekijken. Ook brengen ontwikkelaars en handelaren op de informatie- en productenmarkt hun materialen op het gebied van 3D-fotografie en andere 3D-beeldtechnieken,
zoals 3D-video en VR, onder de aandacht. Diverse 3D-producten zijn er te bewonderen en
worden tevens te koop aangeboden voor aantrekkelijke prijzen.

De toegang tot de OPEN DAG is voor leden en niet-leden GRATIS. Belangstellenden kunnen
zich desgewenst ter plaatse aanmelden voor het lidmaatschap van de NVvS. De vereniging heeft
dan voor geïnteresseerden een speciale aanbieding om lid te worden.
Het lidmaatschap geeft leden toegang tot vier andere verenigingsdagen in Huizen waarop 3Dseries
worden vertoond en ervaringen op het gebied van 3D-fotografie worden uitgewisseld.
Daarnaast ontvangen leden drie keer per jaar het 3D-Bulletin met daarin allerlei informatie over
digitale 3D-fotografie en heel veel mooie 3D-foto’s. Ook heeft de NVvS een e-groep, waarbinnen
leden informatie delen en uitwisselen. De kosten van het lidmaatschap bedragen € 33,00 voor
een heel jaar. Op de verenigingswebsite www.stereofotografie.nl is meer informatie over de
NVvS en 3D-fotografie te vinden.

Het bestuur van de NVvS hoopt veel belangstellenden te ontvangen tijdens de OPEN DAG 2018
in zalencentrum ’t Visnet in Huizen (adres: De Ruyterstraat 7, 1271 SR Huizen).

Download Persbericht OPEN DAG 3D-fotografie op 29 september 2018